แน่นอนฉันทำ/ไม่แน่นอน

แน่นอนคุณทำ/แน่นอนไม่เกี่ยวกับคุณ, เพื่อนของคุณจะได้รับมันขวา?

ที่คุณอาจชอบ